Cafe&Factroy Web Shop

Close

Cafe&Coffee

Na poleđini svake kese C&F kafe napisana je fraza, “Savršeni broj krije tajnu ukusa”, što znači da dobra kafa nije proizvod slučajnosti. Osnovni put kojim C&F obezbeđuje kvalitet svojih proizvoda je kroz edukaciju osoblja i menadžmenta, kupaca i svih koji su zainteresovani za priču o kafi. Smatramo da svi oni koji rade u tom lancu sa kafom treba da budu dovoljno obučeni i informisani da bi se kafa koju biramo i pažljivo pržimo istim kvalitetom našla i u šoljicama naših gostiju i ljubitelja kafe.

Kafa nam dolazi iz najudaljenijih mesta na svetu, a brojni klimatski preduslovi: nadmorska visina, raspon prosečnih temperatura, adekvatna izloženost suncu, dovoljno padavina, zdravo, mineralima bogato zemljište su sve važni faktori koji se moraju ispuniti da bi se omogućio uzgoj izuzetno kvalitetnih zrna kafe.

Ako pažljivo pratimo ekvator duž zemaljske kugle, južno i severno od njega u oblastima tropa potražimo tačke koje se nalaze između 1200- 2000m iznad nivoa mora, pronaćićemo mesta gde se uzgajaju najkvalitetnija zrna kafe. C&F kafe, mešavine za espresso ili filter kafu kao i pojedinačne vrste kafe, iz različitih proizvođačkih zemalja su rezultat dugog rada brojnih poznavaoca na polju specijalitetnih kafa. Da bi kafa važila za specijalitetnu mora biti odgajena i selektovana na plantažama na kojima se kafa tretira najnovijim tehničkim dostignućima, prema inovativnim tehnološkim metodama i gde su osnovni fokus u trgovini, kvalitet i društvena odgovornost. Osnovni metod prilikom izbora kafa za C&F kafe i mešavine su međunarodno priznati izveštaji testera, CoE rangiranje, Fair Trade sertifikacija, kao i neizostavno isprobavanje i testiranje kafa iz različitih plantaža i njihova pažljiva analiza. Naše kafe iz Južne i Centralne Amerike, Afrike, Indonezije, Indije, su sve specijalitetne kafe i neke od najfinijih kafa koje se mogu naći na tržištu. Takođe, sve naše kafe se pažljivo biraju i razvijaju u blendovima svake sezone, jer kafe sa iste plantaže mogu da pokažu različite karakteristike u ukusu u zavisnosti od klimatskih uslova i tehničko-tehnoloških metoda prilikom procesuiranja kafe.

Transport i čuvanje sirove kafe, profili prženja i njihov kontinuirani razvoj, degasifikacija, pakovanje, kao i izbor momenta kada određena kafa treba da bude stavljena u upotrebu i do kada, predstavljaju još niz pažljivo kreiranih elemenata koji konačno daju kvalitet u šoljicama C&F kafe.

Work in progress…smatramo to svojom misijom i osnovnim zadatkom.


последние новости искусства и мира живописи
Loading...
Loading...