Cafe&Factroy Web Shop

Close

Cafe & Fun: Između mita i stvarnosti

Postoji hiljadu načina uživanja u kafi, a svako od nas ima svoj sopstveni, originalni. Ipak, svi ćemo se složiti oko jednog: kafa je mnogo više od običnog pića. Ona ima svoju istoriju. Nekada je bila strogo čuvana tajna biljka, korišćena kao lek ili stimulans za privilegovane, a danas je stil života.

U raznim knjigama o kafi i popularizaciji kafe može se pronaći mnogo više legendi nego istorijskih činjenica.

Interesantno je da je naziv “kafa” sličan na svim jezicima sveta, a pretpostavlja se da je izveden iz dva pojma: region Kafa, iz koga potiče i reči “kaweh” što znači “podsticati”. Postoji i pretpostavka da reč “kafa” vuče koren iz reči “oahwa”, koja označava vino. Uporište joj je u činjenici da je kafa dugo nazivana vinom islama: pošto je Kuran zabranjivao konzumiranje alkohola, kafa je, kao stimulativni napitak, preuzela ulogu alkohola u društvenom životu stanovništva arapskog sveta u to vreme.

Kasnije je otkriveno da je kafa, kao divlja biljka, bila prisutna i u drugim zemljama. Godine 1843., u Liberiji je otkrivena “lyberica”, stablo kafe koja danas nije u komercijalnoj upotrebi, a 1860.godine u Ugandi je otkrivena “kanefora”, današnja “robusta”.

A, evo još nekih pretpostavki o poreklu reči “kafa”:

  1. Kaffa? Provincija u Etiopiji gde je prvi put otkrivena biljka kafe.
  2. Kaaba? Sveti kamen u Meki.3. Kavus Kai?Persijski kralj koji je mogao da se odupre sili gravitacije i da levitira uz pomoć napitka od kafe.
  3. Kahwe? Znači “isprženo” na turskom jeziku.
  4. Cahouah? Na arapskom znači napitak koji sprečava glad.
  5. Cohuet? Označava snagu ili vitalnost na arapskom jeziku

последние новости искусства и мира живописи
Loading...
Loading...