Cafe&Factroy Web Shop

Close

Factory line

U našoj proizvodnoj liniji nalazi se nekoliko povezanih  polu- automatskih mašina. Prvo dolazi silos, u koji pneumatskim putem ubacujemo svežu, tog dana prženu kafu. Potom se ta kafa,  takođe, pneumatskim putem, usisava  u mlin za mlevenje kafe,  iz kojeg se, nakon mlevenja,  transportuje u mašinu za pakovanje kafe. Kafa je zaštićena od prodora kiseonika i bilo kog drugog uticaja okoline, pošto je ceo sistem do mašine za pakovanje potpuno zatvorena i zaštićena zona.

Nakon mašine za pakovanje,  dolazi mašina za varenje kesa, pa zatim mašina za etiketiranje koja istovremeno i šalje sve podatke u programski softver koji dalje te podatke ispisuje na računu za kupca.

Kafa se uvek  melje samo po potrebi, tj. potražnji,  pa samlevena kafa nikada ne stoji dugo u košu mašine za pakovanje koji  je takođe zatvoren i zaštićen od uticaja okoline, pa su i  naši kupci ,u potpunosti sigurni da su kupili jedinstveno sveže prženu i samlevenu kafu.

 Cela, mala fabrika i fabrička proizvodnja se odvija pred očima kupca , jer naša kompanija veruje da je jedini način da se kvalitet kafe u potpunosti razume i obezbedi , taj koji omogućava da  svi koraci u nizu operacija budu transparentni, da se  zaštite i povežu  sa onim što je rezultat na stolu, u šoljicama  za testiranje ili lagano ispijanje, a to je sveže pržena i samlevena, ukusna kafa.


последние новости искусства и мира живописи
Loading...
Loading...