Cafe&Factroy Web Shop

Close

CERTIFIED Selection: WELICHO - Ethiopia

CERTIFIED Selection - kafe koje poseduju zvanične sertifikate, Fair Trade, Organic, Rainforest Alliance, CoE...

WELICHO

Ethiopia, Guji,Suke Quto Farm

Kafa u zoni Guji bi bila sasvim  drugačija bez farme Suke Quto.

Ato Tesfaje Bekele je jedan od pionira koji je pomogao da se Guji specijalitetne kafe dovedu u fokus i prikažu kao velike zvezde u okviru zajednice specijalitetnih kafa.  Tesfaje je osnovao farmu Suke Quto nakon što je region Guji razoren u nekoliko velikih požara između 1997. i 1999. Nakon požara, većina meštana je želela da zadrži ovo područje kao polja za uzgoj poljoprivrednih useva, ali  i ispašu stoke, međutim Tesfaje je imao drugačiju ideju.

  • Kao zaštitnik prirode, želeo je da vidi pošumljeno zemljište, istovremeno pružajući egzistenciju ljudima u svojoj zajednici. Počeo je sa distribucijom sadnica kafe poljoprivrednicima u tom području i na kraju osnovao sopstveni rasadnik kafe. Kada nije mogao da nađe nijednog menadžera željnog da se brine o njegovim sadnicama koje ne bi dale useve bar  četiri ili pet godina, dao je otkaz i postao farmer kafe sa punim radnim vremenom.
  • Farma Suke Kuto pruža se preko dolina i visoravni Odo Shakisso Woreda.
  • Vulkansko tlo koje se nalazi na farmi je veoma plodno. Tesfaie održava tlo organskom reciklažom uz pomoć organskog otpada, ostataka korena biljke kafe i drveća  koje pravi senku. Sve kafe sa farme Suke Quto imaju sertifikat Organic and Rainforest Alliance.
  • Tesfaie radi zajedno sa 171 proizvođačem koji isporučuju sirove plodove u stanicu za pranje i sušenje Suke Quto. Pored partnerstva sa malim farmerima, on poseduje još 221 hektar zemlje na visoravni Guji. Više od 200 sezonskih radnika potrebno je za branje i obradu kafe na farmi  Suke Quto.

Proizvođač:Tesfaye Bekele

Region: Guji, Odo Shakisso

Nadmorska visina:1800 - 2200m.a.s.l.

Varijetet: Welicho, Kurume

Proces obrade: prirodna fermentacija

Sertifikat: ORGANIC, Rainforest Alliance


последние новости искусства и мира живописи
Loading...
Loading...