Cafe&Factroy Web Shop

Close

CERTIFIED Selection: ARUSHA Papua New Guinea Korofeigu Organic

CERTIFIED Selection - kafe koje poseduju zvanične sertifikate, Fair Trade, Organic, Rainforest Alliance, CoE...

ARUSHA

Papua New Guinea Korofeigu Organic

Zadruga farmera Korofeigu nalazi se u dolini Bena Bena na istočnoj visoravni, između Goroke na zapadu i Henganofija na istoku.

Zadruga—koja može biti zadruga po imenu i praksi, iako ne kao zvanično registrovana celina, što je uobičajeno u regionu—sastoji se od 97 proizvođača koji obrađuju površinu od 112 hektara. Početkom 1945. godine, dok je rat u Novoj Gvineji jenjavao, uprava je identifikovala četiri seoske parcele u oblasti Korofeigu za sadnju kafe po selima. Trinaest seljana tinejdžera iz Korofeigua i drugih okolnih mesta izabrano je da budu poslati u novootvorenu školu za obuku u proizvodnji kafe. Tokom narednih 12 meseci, vladini zvaničnici su se kretali po Istočnoj visoravni birajući seoske parcele i ohrabrujući ih da sade sadnice, istovremeno nastavljajući da obučavaju omladinu iz ovih oblasti. Početna reakcija autohtonog stanovništva bila je ravnodušnost; u bogatoj dolini koja je mogla da proizvede toliko, smatralo se da usev za koji će trebati tri godine do prve žetve predstavlja gubljenje vremena. Iako su neke parcele bile zapuštene, nijedna nije uklonjena, što je omogućilo početak kulture uzgoja kafe na ovim prostorima.

Od ovih malih zasada u i oko Korofeigua, kafa je postala najvažnija roba. Danas je to najvažnija poljoprivredna kultura Papue Nove Gvineje, koja direktno ili indirektno obezbeđuje glavni izvor prihoda za trećinu stanovništva zemlje.

Naš dobavljač i sestrinska izvozna kompanija, New Guinea Highlands Coffee Exports (NGHCE), ima poslovne odnose sa poljoprivrednicima u oblasti Korofeigu od kada je kompanija osnovana 1992. godine, ali članovi kompanije trguju kafom u tom području od 1960-ih.

Poslednjih godina, NGHCE je započeo program za pomoć poljoprivrednicima da dobiju organski sertifikat. Ova kafa je proizvod ove inicijative, koja takođe pruža opsežan rad na prevenciji HIV/AIDS-a, finansijskom upravljanju, svesti o rodnoj ravnopravnosti, uzgoju kafe i standardima i procedurama sertifikacije.

Senzoričke karakteristike: karamela, citrusi, brusnica; tropsko voće, slatka i sočna

Proizvođač: 97 FARMERA

Region: BENA, Eastern Highlands

Nadmorska visina: 1.400 - 1900 masl

Varijetet: Arusha, Blue Mountain

Proces obrade: prana kafa

Sertifikat: ORGANIC


последние новости искусства и мира живописи
Loading...
Loading...